"Alliances for Growth"

Een ondernemend fonds, dat waarde genereert met ambitieus lokaal gedurfde concurrerende ondernemingen sinds 2016

TheClubDeal is een in België gevestigde Venture Capital – Private Equity fondsbeheerder

Wij investeren in scale-ups en KMO's die gevestigd zijn in België en Noord-Frankrijk

0 M
Opgehaald kapitaal
> 0
Jobs in België & Frankrijk
0
Gefinancierde bedrijven

Investeren in groeisectoren

Life Sciences

Biotech, Medtech, ...

Life Sciences

Life Sciences bestaat uit Biotech & Medtech ventures met een focus op bedrijfsmodellen die blijk geven van tractie en groeiperspectieven. De focus ligt op bedrijven die zowel medische innovatie in de waardeketen stimuleren als deze mogelijk maken om het leven van patiënten te verbeteren in wiens medische behoeften momenteel niet wordt voorzien.

Smart Living

Horeca, consumenten, steden, onroerend goed, ...

Smart Living

Smart Living is een trend die betere normen inhoudt voor verschillende aspecten van het dagelijkse leven, gaande van vastgoed voor gemengd gebruik, gastvrijheid, werkplekken en de manier waarop mensen worden vermaakt, vervoerd en gevoed, waarbij wordt gestreefd naar welzijn, efficiëntie, zuinigheid en vermindering van de ecologische voetafdruk.

Technologie

Software, Hardware, ...

Technologie

De sector Technologie omvat bedrijven die betrokken zijn bij digitale bedrijfsmodellen die blijk geven van tractie en groeiperspectieven. Hoewel de nadruk op IT-gedreven technologieën ligt, worden industriële innovatieve technologieën (voeding, chemie, ...) niet uitgesloten.

Waarom "TheClubDeal"?

Een Club Deal in de financiële wereld is een gesyndiceerde collectieve belegging. Een dergelijke structuur stelt investeerders in staat om bedrijven te financieren of er belangen in te nemen die hun individuele beleggingscapaciteiten te boven gaan. Beleggers in een clubdeal kunnen dit mechanisme ook gebruiken om het aantal participaties in hun portefeuille te laten groeien en om de diversificatie te vergroten, wederom buiten hun individuele financiële draagkracht.

TheClubDeal houdt rekening met veel van deze punten, waaronder de noties van diversificatie en co-investering, en we hechten ook veel belang aan het begrip ‘club’ en de interacties tussen de investeerders die lid zijn van ons ecosysteem. Meer dan enig ander fonds werken we samen met gespecialiseerde investeringen en investeerders en bieden we co-investeringen aan, om sommigen van hen in staat te stellen hun blootstelling in bedrijven die voor hen van bijzonder belang zijn te versterken.

We moedigen de ontwikkeling van professionele relaties tussen onze leden aan. Daarom komen we verschillende keren per jaar samen om de relaties tussen hen en met de beheerders van onze beleggingen te faciliteren.

Ons DNA omvat immateriële kapitaalwaarden (menselijkheid, merk, reputatie, ESG), dus onze analyses beperken zich niet tot cijfers en balansen. Respect voor governance is een integraal onderdeel van onze cultuur en we zijn ervan overtuigd dat de afstemming van belangen, concurrentiepositie en het creëren van goodwill ons in staat zal stellen om de meest ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Luisterend naar de spreuk: “voor ondernemers door ondernemers”. Nemen we deel aan de kapitaalverhoging, echter omvat dit ook een niet-tastbare en ongeëvenaarde waarde: de ervaring en kennis van onze bestuursleden en ons uitvoerend team.

Neem contact met ons op

Ik ben een ondernemer

...en ik wil opschalen!

Wij kunnen u helpen uw onderneming te financieren

Leer hoe

Ik ben een investeerder

TheClubDeal Fund II accepteert nog steeds toezeggingen

Bekijk wat TheClubDeal kan bieden

Meer informatie

Schaal#it

Scale#It is een kennis- en competentiebron voor ondernemers om het bestuur te versterken en voor investeerders om hun kennis van deze activaklasse te vergroten. Onlangs gelanceerd en met regelmatige updates, vergeet niet om u aan te melden.

Laatste artikelen

Het Team

Waarde creëren met waarden

Gespecialiseerde sectorale adviseurs

Niet-uitvoerende leden & adviseurs

De portefeuille

Abonneren op Scale#It

Wij bouwen momenteel aan de portefeuille van middelen om ondernemingen met een veerkrachtig bestuur op te schalen.

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de nieuwe artikelen die TheClubDeal publiceert.

Scalastra Aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wij streven ernaar de inhoud aan te passen aan de segmenten die wij bedienen.

Dit zijn zowel fondsinvesteerders als de ondernemers met wie wij allianties hebben gesloten.

We houden graag contact.

TCD Formulier Sjabloon Stijl