‘Grotere fondsen laten sterk groeiende kmo’s van links liggen’

Share on linkedin
Share on twitter
image_2020-12-04_134607
Source: De Tijd

De investeringsmaatschappij TheClubDeal wil de komende drie jaar 100 miljoen euro extra investeren in het ‘vergeten segment van de sterk groeiende kleinere kmo’s van bij ons’. Ze wil 50 miljoen euro ophalen.


Het past in onze fi losofi e dat je als investeerder niet alleen fi nancieel je schouders onder een bedrijf zet.

STÉPHANE VERBEECK, TheClubDeal Board Member & Smart Living Specialist, CEO YUST

DE ESSENTIE

  • TheClubDeal is een investeringsclub van Vlaamse, Waalse en Franse ondernemers.
  • Het wil scale-ups helpen bij hun groei. Investeringsgroepen hebben daar vaak weinig interesse in.
  • De voorbije vijf jaar investeerde het 100 miljoen euro in biobedrijven, smart living en technologie.
  • TheClubDeal wil 50 miljoen euro ophalen om een extra 100 miljoen euro te investeren binnen drie jaar.

TheClubDeal Team

De Tijd Krant

Subscribe to our Newsletter